Piramida Lencioni


Piramida Lencioni to skuteczny model zarządzania zespołem, który pomaga organizacjom osiągać wyższy poziom efektywności poprzez rozwiązanie problemów wewnętrznych. Opracowany przez znanego autora i konsultanta w dziedzinie zarządzania, Patricka Lencioniego, model ten skupia się na eliminacji pięciu najważniejszych dysfunkcji występujących w zespołach. W niniejszym artykule przedstawimy zasady Piramidy Lencioni oraz korzyści z jej wdrożenia, a także kroki, jakie należy podjąć, aby skutecznie zastosować ten model w organizacji.


gry integracyjne online, team building, wzmacnianie relacji, rozwój umiejętności, zabawa w zespole, interakcja, Project Avatar, Hypno Dive

Pięć dysfunkcji zespołu

Budowanie zaufania

Pierwszym krokiem w Piramidzie Lencioni jest budowanie zaufania między członkami zespołu. Zaangażowanie w różne działania, takie jak wzajemne dzielenie się informacjami, otwarta komunikacja i przejawianie wzajemnego zrozumienia, pomaga zbudować podstawę zaufania. Bez zaufania w zespole trudno jest osiągnąć skuteczną współpracę.

Przyjmowanie konfliktu

Kolejnym elementem Piramidy Lencioni jest zachęcanie do konstruktywnego konfliktu w zespole. Konflikty mogą prowadzić do innowacji, a także pomagają w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu lepszych decyzji. Wprowadzanie otwartej debaty i szacunku dla różnych punktów widzenia pozwala zespołowi osiągnąć lepsze rezultaty.

Osiąganie zaangażowania

Następny etap Piramidy Lencioni to osiąganie zaangażowania zespołu. Poprzez wyraźne określenie celów i wspólne podejmowanie decyzji, członkowie zespołu czują większą odpowiedzialność za ich realizację. Wspólne ustalenie priorytetów i dążenie do wspólnego sukcesu przekłada się na większe zaangażowanie każdego członka zespołu.

Wzmacnianie odpowiedzialności

Wdrożenie Piramidy Lencioni wymaga również zapewnienia wzmacniania odpowiedzialności w zespole. Każdy członek zespołu powinien czuć się odpowiedzialny za swoje działania i wyniki. Wytyczanie jasnych oczekiwań, regularne monitorowanie postępów i dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej pomagają zespołowi utrzymać wysoki poziom odpowiedzialności.

Skupianie się na wynikach

Ostatnim etapem Piramidy Lencioni jest skupienie się na wynikach. Zespół musi być ukierunkowany na osiąganie celów i mierzenie efektywności swojej pracy. Regularne śledzenie postępów i wprowadzanie dostosowań pozwala na ciągłe doskonalenie działalności zespołu.

Korzyści z wdrożenia Piramidy Lencioni

Wdrożenie Piramidy Lencioni przynosi wiele korzyści dla organizacji i zespołów. Oto kilka z nich:

Poprawiona komunikacja

Piramida Lencioni promuje otwartą i uczciwą komunikację w zespole. Poprzez budowanie zaufania i zachęcanie do konstruktywnego konfliktu, członkowie zespołu lepiej rozumieją siebie nawzajem i potrafią efektywnie komunikować się. To prowadzi do wyeliminowania nieporozumień i konfliktów oraz budowania lepszych relacji między członkami zespołu.

Wzmocniona współpraca

Implementacja Piramidy Lencioni prowadzi do wzmocnienia współpracy w zespole. Poprzez konstruktywny konflikt, członkowie zespołu uczą się słuchać i respektować różne perspektywy. To umożliwia wypracowanie lepszych rozwiązań i podejmowanie skuteczniejszych decyzji jako grupa.

Zwiększona produktywność

Skuteczne wdrożenie Piramidy Lencioni przekłada się na zwiększoną produktywność zespołu. Eliminacja dysfunkcji i skupienie na osiąganiu wyników powoduje, że członkowie zespołu są bardziej zaangażowani w swoją pracę i dążą do wspólnego sukcesu. To prowadzi do osiągania lepszych rezultatów w krótszym czasie.

Wyższe zaangażowanie pracowników

Dzięki zastosowaniu Piramidy Lencioni pracownicy czują większe zaangażowanie w swoją pracę. Budowanie zaufania i promowanie otwartej komunikacji pozwala im lepiej zrozumieć swoje cele i znaczenie ich pracy. To z kolei przekłada się na większą motywację i zadowolenie z wykonywanych zadań.

Kroki do wdrożenia Piramidy Lencioni

Aby skutecznie zastosować Piramidę Lencioni w organizacji, warto przejść przez kilka kluczowych kroków:

Ocena zespołu

Pierwszym krokiem jest ocena obecnej sytuacji zespołu. Warto zbadać, jakie są główne problemy i dysfunkcje występujące w zespole, aby móc skoncentrować się na ich rozwiązaniu.

Adresowanie problemów zaufania

Następnym krokiem jest rozwiązanie problemów zaufania w zespole. Może to wymagać organizowania specjalnych warsztatów, które pomogą członkom zespołu nawiązać większą bliskość i zbudować zaufanie.

Zachęcanie do konstruktywnego konfliktu

Ważnym etapem jest zachęcanie członków zespołu do konstruktywnego konfliktu. Przygotowanie środowiska, w którym każdy może otwarcie wyrazić swoje zdanie i być wysłuchanym, przyczynia się do poprawy jakości decyzji i rozwiązywania problemów.

Promowanie zaangażowania

Kolejnym krokiem jest promowanie zaangażowania członków zespołu poprzez wyraźne określenie celów i wartości. Wspólne ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji pozwala na większe zaangażowanie każdego członka zespołu.

Ustanowienie odpowiedzialności

Ważne jest również ustanowienie jasnej odpowiedzialności w zespole. Członkowie zespołu powinni wiedzieć, jakie są ich obowiązki i jak zostaną oceniani. To pomaga utrzymać wysoki poziom odpowiedzialności i dbałość o jakość pracy.

Skupienie na wynikach

Ostatnim krokiem jest skupienie zespołu na osiąganiu wyników. Warto regularnie śledzić postępy i mierzyć rezultaty. Przeglądanie osiągnięć i ustalanie kolejnych kroków pozwala na ciągłe doskonalenie i skupienie na kluczowych obszarach działalności.

Przykłady udanego wdrożenia

Piramida Lencioni została z powodzeniem zastosowana w wielu organizacjach na całym świecie. Oto kilka przykładów, jak model ten przyczynił się do poprawy efektywności zespołów:

 1. Firma XYZ zauważyła, że brak zaufania między działami utrudniał efektywną współpracę. Wdrożenie Piramidy Lencioni pomogło w budowaniu więzi i zrozumieniu potrzeb każdego działu, co przekładało się na lepszą komunikację i wydajność pracy.
 2. Start-up ABC napotykał trudności w podejmowaniu decyzji, ponieważ członkowie zespołu unikali konfliktów. Wdrożenie Piramidy Lencioni zachęciło ich do otwartej debaty, co umożliwiło lepsze podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
 3. Organizacja non-profit XYZ miała problemy z brakiem zaangażowania wolontariuszy. Po zastosowaniu Piramidy Lencioni, członkowie zespołu poczuli większą odpowiedzialność za misję organizacji i zaczęli aktywnie angażować się w jej realizację.

Pokonywanie wyzwań związanych z wdrażaniem Piramidy Lencioni

Wdrożenie Piramidy Lencioni może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Oto kilka z nich i sposoby, jak można je pokonać:

 1. Brak czasu: Implementacja Piramidy Lencioni może wymagać czasu i wysiłku. Warto jednak zainwestować ten czas, ponieważ długoterminowe korzyści dla zespołu są znaczne.
 2. Odporność na zmiany: Niektórzy członkowie zespołu mogą być oporni na wprowadzanie zmian. Ważne jest, aby skoncentrować się na korzyściach, jakie przyniesie wdrożenie Piramidy Lencioni, i regularnie komunikować te korzyści członkom zespołu.
 3. Konflikty między członkami zespołu: Wdrażanie Piramidy Lencioni może prowadzić do wystąpienia konfliktów między członkami zespołu. Ważne jest, aby przewidzieć takie sytuacje i zapewnić środowisko, w którym konflikty mogą być rozwiązane w konstruktywny sposób.
 4. Monitorowanie postępów: Warto regularnie monitorować postępy w wdrażaniu Piramidy Lencioni i dostosowywać podejście w miarę potrzeb. Stałe doskonalenie i feedback są kluczowe dla sukcesu modelu.
 5. Zaangażowanie kierownictwa: Aby wdrożenie Piramidy Lencioni było skuteczne, konieczne jest pełne zaangażowanie kierownictwa. Kierownictwo powinno być przykładem i promować zasady Piramidy Lencioni we wszystkich obszarach organizacji.

Zabawy na współpracę

Zabawy na współpracę W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, współpraca odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, umiejętność współpracy jest niezwykle cenna. Jednak…

Czytaj dalej

Podsumowanie

Piramida Lencioni to skuteczny model zarządzania zespołem, który pozwala na eliminację głównych dysfunkcji występujących w grupach. Poprzez budowanie zaufania, zachęcanie do konstruktywnego konfliktu, osiąganie zaangażowania, wzmacnianie odpowiedzialności i skupianie się na wynikach, zespół może osiągnąć wyższy poziom efektywności. Wdrożenie Piramidy Lencioni przynosi wiele korzyści, takich jak poprawiona komunikacja, wzmocniona współpraca, zwiększona produktywność i wyższe zaangażowanie pracowników.

Czy nadal masz pytania na temat Piramidy Lencioni? Przeczytaj poniżej, aby dowiedzieć się więcej!

FAQs

1. Jak długo trwa, zanim zobaczymy rezultaty po wdrożeniu Piramidy Lencioni?

Czas potrzebny na zobaczenie rezultatów po wdrożeniu Piramidy Lencioni może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar zespołu, obecne problemy i stopień zaangażowania członków zespołu. W niektórych przypadkach rezultaty mogą być widoczne już po kilku tygodniach, podczas gdy w innych przypadkach może to zająć kilka miesięcy. Ważne jest jednak regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie podejścia w miarę potrzeb.

2. Czy Piramida Lencioni nadaje się do wszystkich rodzajów zespołów?

Piramida Lencioni może być stosowana w różnych typach zespołów, zarówno w organizacjach biznesowych, jak i non-profit. Niezależnie od rodzaju zespołu, zasady Piramidy Lencioni, takie jak budowanie zaufania, konstruktywny konflikt i osiąganie wyników, mogą przyczynić się do poprawy efektywności i współpracy.

3. Czy Piramida Lencioni może być stosowana w przypadku zespołów zdalnych?

Tak, Piramida Lencioni może być stosowana również w przypadku zespołów zdalnych. Wirtualne narzędzia komunikacyjne, takie jak wideokonferencje i platformy do współpracy online, mogą być wykorzystane do budowania zaufania, zachęcania do konfliktu i utrzymywania odpowiedzialności w zespole.

4. Czy istnieją jakieś wady stosowania Piramidy Lencioni?

Choć Piramida Lencioni przynosi wiele korzyści, może też napotkać na pewne wyzwania. Wdrażanie modelu może wymagać czasu i wysiłku, a niektórzy członkowie zespołu mogą być oporni na zmiany. Ważne jest, aby zidentyfikować te wyzwania i podejść do nich z determinacją i elastycznością.

5. Czy jednostki indywidualne mogą skorzystać z zasad Piramidy Lencioni?

Chociaż Piramida Lencioni jest głównie stosowana w kontekście zespołów, zasady i techniki zawarte w tym modelu mogą być również przydatne dla jednostek indywidualnych. Budowanie zaufania, podejmowanie konstruktywnego konfliktu i skupianie się na wynikach to zasady, które mogą pomóc w osiąganiu sukcesu indywidualnego oraz w budowaniu zdrowszych relacji z innymi.

Trending

WYPEŁNIJ FORMULARZA MY WYBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OPCJA

  Share this article

  Leave a Reply

  Scroll to Top

  ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, WYPEŁNIJ FORMULARZ, A MY SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ JAK NAJSZYBCIEJ.

   KLĄTWA BESTII

   Dawno temu młoda czarownica zatrzymała się w naszym hotelu podczas swojej podróży. Beznadziejnie zakochała się w właścicielu hotelu, ale nie otrzymawszy wzajemności, rzuciła na niego klątwę. Każdej nocy zamieniał się w niedźwiedzia, aż w końcu zniknął.Krążą plotki, że czarownica ukryła się w swoim domku na obrzeżach wioski. I właśnie tam uwięziła przemienionego właściciela hotelu.Dzisiaj zwracamy się do was, odważnych i śmiałych, z prośbą o ratunek naszego właściciela. Waszym niezawodnym kompanem będzie Avatar - śmiałek, który będzie słuchał waszych poleceń.Od waszych decyzji zależy każdy jego krok i działanie. To właśnie z jego pomocą odkryjecie tajemnicę domku czarownicy.Czy jesteście gotowi na to niezapomniane wyzwanie?

   TAJEMNICA MYSTERY HOTELU

   Zapraszamy Cię do zostania gośćmi naszego Mystery Hotelu.Zawsze było tu przytulnie: właściciel zawsze przynosił interesujące pamiątki do wnętrza.A sumienny recepcjonista utrzymywał idealny porządek rzeczy. Ale wszystko zmieniło się pewnego dnia, kiedy pojawił się tu magiczny artefakt z jednej z podróży właściciela.Po tym zaczęły się dziać dziwne rzeczy w hotelu.Tylko ty możesz odkryć, co się tu dzieje. Ale nie martw się, nie zostawimy Cię sam na sam w tym dziwnym miejscu.Twój Avatar będzie tu dla Ciebie jak zawsze. Dzięki twoim poleceniom głosowym, będzie mógł przejść przez wszystkie pokoje, rozwiązując ukryte logiczne zagadki, i znaleźć przyczynę kłopotów.

   Czy jesteście gotowi na to niezapomniane wyzwanie?

   AVATAR  - TRYB BITWY

   Zapraszamy do magicznego lombardu, gdzie pomożecie Avatarowi uratować jego najlepszego przyjaciela - Kaczor Ducka, pół człowieka, pół kaczki.Utknął w równoległym świecie i pilnie potrzebuje pomocy. Jego jedyną nadzieją jesteście Wy, którzy jesteście w stanie zebrać artefakty do naprawy samolotu w lombardzie Chickmena.Gra łączy Fazę 1 i Fazę 2, więc wasza grupa podzieli się na dwa zespoły. Jeden zespół rozpocznie przygodę od parteru, a drugi - od piwnicy lombardu.Nie tylko musisz pomóc Kaczorowi Duckowi, ale również rywalizujecie między zespołami o najlepszy wynik gry. W szczycie gry zespoły spotkają się w strefie wspólnej, gdzie czeka na was wiele interakcji między zespołami.

   Gotowi na niezapomniane przygody i intensywne rywalizacje? Dołączcie do nas!

   AVATAR FAZA DRUGA

   Odkryj nowe horyzonty i przygotuj się na wielkie emocje! Jeśli już poznaliście parter lombardu, na pewno zainteresuje was odkrycie piwnicy.A może chcesz zacząć swoją przygodę właśnie od tego miejsca?Czeka na was niesamowita przygoda w lombardzie z najlepszym przyjacielem Awatara - Kaczorem Duck, który jest pół kaczką, pół człowiekiem.Nieszczęsny Kaczor utknął w równoległym świecie z powodu zepsutego samolotu. Chce wrócić do domu, ale nie może tego zrobić bez samolotu. Będziecie musieli pomóc Avatarowi zebrać artefakty do naprawy samolotu w lombardzie Chickmena.To nie będzie łatwe - Chickmen nie ceni nieproszonych gości, a Kaczor Duck nie może pomóc - boi się kurcząt. Będziecie musieli zmierzyć się z wyzwaniem sami, aby zebrać wszystkie potrzebne artefakty i uratować swojego przyjaciela.

   Gotowi na przygodę?

   TURNIEJ

   50—200 GRACZY
   DO 90 MINUT KAŻDA GRA
   price

   50 - 80 graczy - 25 $ za gracza

   80 - 120 graczy - 23 $ za gracza

   120 - 200 graczy - 20 $ za gracza

   powyżej 200 graczy - 19 $ za gracza

   Ponieważ możemy gościć grupę nie większą niż 50 uczestników jednocześnie, organizujemy kilka gier pod rząd.

   Gry odbywają się jedna po drugiej co 90 minut. W tym formacie gry uczestnicy każdej gry są podzieleni na dwie drużyny po 10-25 uczestników każda.

   Każda drużyna ma swój własny profesjonalny zespół wsparcia: Mistrz Gry, Avatar, Operator streamingowy.

   Drużyny każdej gry mają swoją własną lokalizację gry wraz z zadaniami i zagadkami.

   Ale na końcowym etapie gry spotykają się z drużyną konkurentów na wspólnym obszarze.

   Dodatkową atrakcją jest to, że uczestnicy mogą zamrozić Avatara przeciwnika na 1 minutę, co daje możliwość zwiedzenia obszaru i zebrania lepszych przedmiotów. Również drużyny mogą ustalić wzajemną wymianę przedmiotów, a do tego uczestnicy muszą odpowiednio skierować Awatara, aby mógł przekazać informacje drużynie przeciwników bez użycia słów.

   BITWA AVATARÓW

   2—50 GRACZY
   DO 90 MINUT
   price

   500$ za zespółdo 20 graczy

   +30$ — dodatkowy gracz

   W tym formacie gry uczestnicy są podzieleni na dwie drużyny po 10-25 uczestników każda. Dzięki temu istnieje rywalizacja między drużynami, ponieważ jedna drużyna będzie miała lepszy wynik gry niż druga.

   Każda drużyna ma swój własny profesjonalny zespół wsparcia: Mistrz Gry, Avatar, Operator streamingowy.

   Każda drużyna ma swoją własną startową lokalizację wraz z zadaniami i zagadkami. Ale na końcowym etapie gry spotykają się na wspólnym obszarze.

   Dodatkową atrakcją jest to, że uczestnicy mogą zamrozić Avatara przeciwnika na 1 minutę, co daje możliwość zwiedzenia obszaru i zebrania lepszych przedmiotów.

   Również drużyny mogą ustalić wzajemną wymianę przedmiotów, a do tego uczestnicy muszą odpowiednio skierować Awatara, aby mógł przekazać informacje drużynie przeciwników bez użycia słów.

   AVATAR STANDARD

   1-20 GRACZY
   DO 90 MINUT
   price

   Cena 270$ za zespół do 10 graczy

   +30$ - dodatkowy gracz

   Zespół staje się jedną całością, wykonując zadania i rozwiązując zagadki. Czeka na nich niesamowita przygoda i wiele wspólnych pozytywnych emocji, które pozostaną z nimi na długo.

   Zadaniem graczy jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze i uratowanie przyjaciela naszego Avatara.

   Płynny proces gry zapewnia nasz profesjonalny zespół: Mistrz Gry, Avatar, Operator streamingowy

   PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, WYPEŁNIJ FORMULARZ, A MY SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ JAK NAJSZYBCIEJ

    ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, WYPEŁNIJ FORMULARZ, A MY SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ JAK NAJSZYBCIEJ.

     AVATAR FAZA PIERWSZA

     Przygotujcie się na niezapomnianą przygodę na parterze magicznego lombardu, razem z najlepszym przyjacielem Avatara - Kaczorem Duck, półkaczką, półczłowiekiem. Nieszczęśliwy Kaczor Duck utknął w równoległym świecie przez awarię samolotu. Pragnie wrócić do domu, ale bez waszej pomocy nie da rady. Musicie pomóc Avatarowi zebrać artefakty potrzebne do naprawy samolotu w lombardzie Chickmena. Nie będzie łatwo - Chickmen nie cierpi nieproszonych gości, a Kaczor Duck nie może pomóc - boi się kurczaków. Będziecie musieli zmierzyć się z wyzwaniem, przełamać strach i samodzielnie zebrać wszystkie potrzebne artefakty, aby uratować przyjaciela.

     Czy jesteście gotowi na przygodę?