Правила та умови

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) СПД ФО Тарханова Н.М. «Project Avatar» (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг з доступу до онлайн-сервісу Project Avatar на викладених у цій Оферті умовах.
Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
Належним акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх нижчеперелічених дій:
– Бронювання гри та реєстрація на сайті виконавця https://projectavatar.fun/
– Оплата послуг Виконавця
Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

ТЕРМІНИ В ДОГОВОРІ

Онлайн-гра Project Avatar – це гра, яка проводиться в реальному часі, на протязі півтори години за допомогою платформи https://zoom.us/;
Сценарій гри – це сценарна лінія, яка відкривається Замовнику під час проведення онлайн гри;
Тариф – встановлена вартість гри відповідна вказана на сайті Виконавця в системі бронювання https://projectavatar.fun/
Ігровий слот – кнопка на сайті Виконавця в системі бронювання, яка відповідає даті та часу проведення онлайн-гри https://projectavatar.fun/
Спам – масова розсилка кореспонденції рекламного характеру особам, які не виражали бажання на її отримання;
Крек — спеціальна програма для злому програмного забезпечення;
Хакінг – процес злому програмного забезпечення;
Розрахунковий період – це певний проміжок часу, протягом якого здійснюється надання доступу до онлайн-гри Project Avatar.
Оператор гри (Game Master) – офіційний представник Виконавця, який проводить Онлайн-гру Project Avatar для Замовника та його команди.
Команда Замовника – Гравці які будуть приймати участь у Онлайн-грі Project Avatar разом з Замовником. Замовник сам вирішує хто саме буде грати разом з ним. Своїй команді Замовник передає всю інформацію, що Виконавець надсилає йому.
Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати послуги з надання доступу до онлайн-гри Project Avatar, далі – Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.
1.2. Дата підключення узгоджується Сторонами і вказується під час реєстрації і бронюванні гри Замовником.
1.3. Інструкції по підключенню до онлайн-гри Project Avatar відправляються Замовнику на його електронну пошту вказану при бронюванні.
1.4. Максимально допустима кількість гравців під час сеансу онлайн-гри – вказується у листі підтвердженні бронювання.
1.5. Замовник самостійно вибирає час проведення гри під час бронювання.
1.6. Приймаючи умови цієї Оферти Замовник підтверджує, що повністю ознайомився з функціональними можливостями онлайн-гри Project Avatar.
1.7. Приймаючи умови цієї Оферти Замовник та всі члени його команди підтверджують, що погоджуються з тим, що Виконавець буде проводити запис онлайн-гри Project Avatar за їх участі. Та надають право Виконавцю в подальшому використовувати цей запис у маркетингових цілях. Замовник має попередити Виконавця за 48 годин до початку ігрового сеансу, якщо він не бажає щоб запис використовувався у маркетингових цілях. Без попереднього повідомлення про заборону використання запису будь-які подальші претензії вважатимуться недійсними.
1.8. По закінченню терміну надання Послуг Виконавець має право використовувати контент (записане відео гри) у своїх комерційних, маркетингових цілях.
1.9. Положення пункту 1.8. Договору зберігає свою юридичну силу і після закінчення строку дії цього договору.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1. Надати Послуги відповідно до умов цього Договору.
2.1.2. Забезпечити Замовнику проведення онлайн-гри Project Avatar у час зазначений у бронюванні.
2.1.3. Надіслати Замовнику запрошення з посиланням на онлайн-гру (конференцію zoom), заплановану на час та дату вказану під час бронювання. Запрошення надсилається на електронну пошту вказану при бронюванні. Запрошення надсилається не пізніше, як за годину до часу проведення онлайн-гри, після оплати послуг. У разі якщо Виконавець не отримав оплату за послуги, запрошення не буде надіслано.
2.1.4. Надавати консультації Замовнику, з питань експлуатації онлайн-гри Project Avatar у реальному часі, під час проведення гри. Консультація надається за допомогою оператора який проводить гру, або до проведення гри за допомогою надсилання Замовником листа на електронну пошту: info@projecavatar.fun , або повідомлення на фейсбук сторінку https://www.facebook.com/projectavataronline. Під час проведення гри у будь який момент, по зверненню на електронну пошту або фейсбук сторінку час обробки запиту до 12 годин.
2.1.5. За заявкою Замовника вивчати, виявлені в процесі надання Послуг недоліки в роботі онлайн-гри Project Avatar, по мірі необхідності, усувати виявлені недоліки.
2.1.6. Для підтримки працездатності та вдосконалення онлайн-гри Project Avatar, проводити профілактичні роботи, в ході яких можливе часткове або повне обмеження доступу до онлайн-гри Project Avatar, а також часткове або повне обмеження функціональних можливостей онлайн-гри Project Avatar. Виконавець повідомляє Замовника про проведення профілактичних робіт не пізніше ніж за дві години до проведення гри. В такому разі заброньована Замовником гра переноситься на будь який інший час, погоджений з Замовником. Час проведення профілактичних робіт не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.
2.2. Замовник зобов’язаний:
2.2.1. Ознайомити всіх учасників гри (гравців своєї команди) з даним договором. Та переслати їм запрошення на онлайн-гру яке буде отримано на електронну пошту, що була вказана при бронюванні. Усі гравці, які будуть приймати участь у онлайн-грі (підключяться по посиланню в запрошенні) погоджуються з даним договором. Відповідальність за ознайомлення з договором несе Замовник.
2.2.2. Здійснити оплату Послуг під час бронювання гри на сайті Виконавця. У разі виникнення проблем з проведенням оплати через онлайн сервіс WayForPay, терміново зв’язатись з Виконавцем для отримання рахунку через платіжну систему Payoneer. Оплату за послугу необхідно здійснити на протязі 3 годин з моменту бронювання. У разі неотримання оплати бронювання буде скасовано. У разі виникнення проблем з оплатою онлайн зв’язатись з Виконавцем info@projecavatar.fun.
2.2.3. Самостійно забезпечити себе:
– персональним комп’ютером (з підключеним мікрофоном), смартфоном або планшетом.
– доступом до мережі Інтернет для можливості підключення до онлайн-гри Project Avatar.
– встановити програму zoom ( https://zoom.us/), та зареєструватися для підключення до конференції. Також можна скористатись браузерною версією сервісу zoom без реєстрації.
2.2.4. Запобігати розкриттю посилання на онлайн-гру третім особам, оператор гри (game master) має право відмовити у підключенні гравців, якщо до онлайн-гри вже приєднано кількість гравців заявлених при бронюванні.
2.2.5. У разі розкриття або підозри на розкриття посилання, що використовуються для доступу до онлайн-гри Project Avatar, негайно письмово (електронною поштою) повідомити про це Виконавця. В такому разі Виконавець створить нове посилання. Такий запит обробляється тільки у разі, якщо Виконавець отримав його:
– не пізніше, як за 24 години до проведення гри
– з електронного адресу вказаного при бронюванні
2.2.6. У разі виникнення технічних проблем під час онлайн-гри Project Avatar, негайно повідомити представника Виконавця (game master) для отримання своєчасної допомоги. При відсутності такого звернення Замовника, наступні претензії Замовника Виконавцем не приймаються, Сторони вважають Послуги наданими якісно і належним чином.
2.2.7. Підключитися до онлайн-гри Project Avatar у час який було обрано при бронюванні, за допомогою посилання на онлайн-гру Project Avatar (конференцію zoom), яке було отримано на пошту вказану при бронюванні.

ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ

3.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу. Факт оплати Замовником послуг за допомогою системи Way for Pay або за допомогою сервісу Payoneer підтверджує його згоду з обраним тарифом.
3.2. Оплата Замовником може бути здійснена двома способами:
3.2.1. на підставі рахунку (виставленого в системі Payoneer) протягом години з моменту виставлення його Виконавцем на електронну пошту Замовника вказану підчас бронювання;
3.2.2. Онлайн-оплата за допомогою платіжної системи Way for Pay натиснувши на кнопку «Оплатити» під час бронювання.
3.3. Зобов’язання по оплаті вважається виконаним Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження платежу з системи Way for Pay або Payoneer.
3.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв’язку, оператори зв’язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.
3.5. Підтвердженням надання послуг являються відеозапис гри, що зберігається у Виконавця та квитанція отримана Замовником. Підключення по посиланню надісланому Замовнику та проходження онлайн гри підтверджує, що Виконавець виконав свої обов’язки в повній мірі. Якщо замовник від’єднався від гри самостійно по будь-яким причинам і не попередив Виконавця про технічні неполадки, послуга в будь-якому разі вважається наданою.
3.6. Квитанція про оплату надсилається Замовнику за запитом на електронну пошту Виконавця на протязі трьох днів після проведення гри.
3.7. У разі не отримання запиту від Замовника згідно умов п.3.6. цього Договору, Послуги – наданими в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору.

ВИРІЩЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Спори та/або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Спори, що прямо чи опосередковано стосуються та випливають з цього Договору, та не врегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 10 (Десяти) робочих днів з дня отримання претензії.
4.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
4.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що їй були прийняті всі залежні від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання.
4.5. При порушенні Замовником п.2.2.4. цього Договору, Виконавець припиняє надання Послуг достроково без повернення грошових коштів сплачених Виконавцю.
4.6. За порушення умов цього Договору Замовник відшкодовує збитки в розмірі прямих дійсних збитків завданих Виконавцю.
4.7. Виконавець залишає за собою право негайно припинити надання Послуг Замовнику у випадку:
4.7.1. Встановлення факту підтримки або використання Замовником будь-яких незаконних дій включаючи, але не обмежуючись, наступними діями:
a) відеозапис або фото трансляції або запис чи фотофіксацію екрану під час онлайн-гри Project Avatar;
b) будь-якої підтримки/здійснення спаму, хакинга, крека та інших незаконних дій в мережі Інтернет.
4.7.2. Поширення та/або публікації будь-якої інформації, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, нормам міжнародного права, порушує права інших осіб.
4.7.3. Рекламування послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежено або заборонено чинним законодавством України.
4.8. Час призупинення надання Послуг з причин, вказаних в п.4.7. цього Договору, не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.
4.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які затримки, перерви, збитки або втрати, що відбуваються внаслідок:
а) дефектів в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю;
б) проблем під час передачі даних або з’єднання, що сталися не з вини Виконавця;
в) форс-мажорних обставин та дії непереборних сил ( в тому числі проблеми з електропостачанням, доступом в інтернет зі сторони Виконавця, тощо) ; В такому разі Виконавець має право перенести онлайн-гру Project Avatar на інший час/дату.
г) порушення функціонування мережі Інтернет, так само як і за її доступність для Замовника.
4.10. Виконавець не контролює і не відповідає за неправомірні дії Замовника під час трансляції онлайн-гри Project Avatar.
4.11. Замовник має право перенести час та дату проведення онлайн-гри Project Avatar, якщо повідомить про таке бажання не пізніше як за 48 годин до заброньованого часу. Замовник має право відмінити гру з повним відшкодуванням вартості не пізніше як за 72 години після бронювання і до заброньованого часу. Для відміни або перенесення онлайн-гри Project Avatar, Замовник зобов’язаний надіслати запити на електронну пошту Виконавця ( info@projecavatar.fun ) з пошти, яка була вказана при бронюванні. При скасуванні бронювання кошти повертаються за мінусом сплачених Виконавцем банківських комісій та фактично понесених затрат.
4.12. Замовник не має право на повернення сплаченої вартості Послуг і/або пропорційного зменшення вартості Послуг за цим Договором у разі порушення ним умов виконання цього договору.
4.13. Виконавець гарантує, що при реєстрації фізичних осіб на онлайн-гри Project Avatar, або надання доступу до запису онлайн-гри Project Avatar, персональні дані таких фізичних осіб будуть використані відповідно до положень Закону України “Про персональні дані” від 01.06.2010 р. №2297-17. Виконавець зобов’язаний дотримуватися конфіденційності таких персональних даних і забезпечувати їх безпеку при зберіганні.
4.14. Замовник погоджується з правом Виконавця проводити аналіз діяльності Замовника та членів його команди в онлайн-грі Project Avatar з метою поліпшення якості надаваних Послуг і оптимізації функціональних можливостей онлайн-гри Project Avatar. Отримані відомості будуть конфіденційними і не підлягають передачі третім особам. При цьому частина знеособленої статистичної інформації, може бути використана Виконавцем в науково-дослідних цілях, а також для виступу з доповідями на семінарах, конференціях, лекціях і тренінгах.
4.15. Сторони домовилися, що ім’я (назва)/ емблему / товарний знак / фірмову символіку та інші ідентифікуючі знаки, які не є конфіденційною інформацією, відповідно до умов цього Договору. Виконавець має право безкоштовно опублікувати на своєму офіційному сайті, в розділі «Наші клієнти», ім’я (найменування) Замовник, включаючи його логотип / емблему / товарний знак / фірмову символіку та інші ідентифікуючі знаки діяльності. Публічна інформація (статті, публікації і цитування в пресі, використанні в маркетингових матеріалах, а також в корпоративних виданнях: буклетах про компанії, прикладах рішень і т.д.; посилань в інтерв’ю і презентаціях) із згадкою Замовника, попередньо перед розміщенням Виконавцем в мережі Інтернет узгоджується з Замовником, шляхом надсилання листа в електронній формі на електронну пошту Замовника. У разі неотримання від Замовника зауважень Публічна інформація (статті, публікації і цитування в пресі, використанні в маркетингових матеріалах, а також в корпоративних виданнях: буклетах про компанії, прикладах рішень і т.д .; посилань в інтерв’ю і презентаціях) із згадкою Замовника, попередньо перед розміщенням Виконавцем в мережі Інтернет узгоджується з Замовником, шляхом надсилання листа в електронній формі на електронну пошту Замовника. У разі неотримання від Замовника зауважень протягом трьох робочих днів з приводу публічної інформації, планованої до розміщення, дана інформація вважається узгодженою з Замовником.
4.16. Сплачена вартість Послуг за цим Договором не підлягає поверненню Замовнику, в разі не підключення його до онлайн-гри Project Avatar за надісланим йому посиланням на електронну пошту вказану при бронюванні.

ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, викликані обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання їх зобов’язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин як то, але не обмежуючись: стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, суспільно небезпечно діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, хакерські атаки, дії та нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, інші обставини, що перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторони, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов’язань Сторін за цим Договором.
5.2. Сторона, яка посилається на будь-яку з обставин, що зазначені у п.5.1 цього Договору, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок та припинення дії цих обставини.
5.3. Належним доказом наявності обставин непереборної сили служитимуть довідки, надані органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили, а також довідки відповідних державних органів України.
5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
5.5. Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про її настання з порушенням пунктів 5.2., 5.3. цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов’язання.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

6.1. Цей Договір діє з дати його укладення, якою вважається дата акцепту його Замовником. Термін дії Договору залежить від сплаченого Замовником розрахункового періоду і тарифу.
6.2. Закінчення строку дії даного Договору, не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце в період його дії.
6.3. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце лише за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.
6.4. Даний Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Замовника, у випадку встановлення факту порушення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором.

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Сторони дійшли згоди, що будь-які матеріали і відомості, що стосуються сеансу онлайн-гри Project Avatar є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це Виконавця. Замовник не має права розповсюджувати інформацію отриману в процесі проведення гри (наприклад сценарну лінію гри).
7.2. Інформація, визначена п.7.1 цього Договору як конфіденційна може використовуватись Сторонами виключно в межах і для виконання цього Договору і є конфіденційною інформацією після припинення дії Договору протягом 3 (трьох) років.
7.3. Зобов’язання щодо дотримання конфіденційності не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, яка стає загальновідомою по обставинами, не залежних від Сторін. Наприклад розголошується Виконавцем у маркетингових цілях, доступна на інтернет сторінках, які належать Виконавцю.
7.4. Сторони вживатимуть усіх необхідних і розумних заходів, щоб запобігти розголошенню отриманої інформації третім особам протягом терміну дії Договору і після припинення його дії.
7.5. У разі порушення Сторонами умов конфіденційності, в результаті чого однією із Сторін було завдано майнової та / або шкоди діловій репутації, винна Сторона зобов’язується відшкодувати документально підтверджені завдані збитки.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. При участі у онлайн-грі Project Avatar заборонені будь-які дії Замовника, які можуть завдати шкоди або порушити права інтелектуальної власності Виконавця. За такі дії Замовник несе відповідальність особисто і в повному обсязі, а також зобов’язується компенсувати Виконавцю всі документально підтверджені збитки.
8.3. Виконавець є правовласником Контенту онлайн-гри Project Avatar та її запису. За Виконавцем зберігаються всі права інтелектуальної власності як на Контент онлайн-гри Project Avatar, так і на її запис протягом усього терміну дії їх правової охорони, встановленого законодавством України на території всього світу.

ІНШІ УМОВИ

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
9.2. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.
9.3. Замовник, акцептом цієї Оферти, засвідчує що він є повідомленим про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права володільця персональних даних та третіх осіб, яким передаються зазначені персональні дані.
9.4. Замовник, акцептом цієї Оферти, засвідчує що він є повідомленим про обмеження для учасників онлайн-гри Project Avatar:
– учасники гри засвідчують, що в них відсутні проблеми зі здоров’ям серця, вони не страждають приступами епілепсії, та іншими захворюваннями які можуть викликати приступи при світлових патернах або раптових хоррор ефектах.
Виконавець може відмовитись від надання послуг членам команди Замовника, які підлягають під обмеження. Виконавець не несе відповідальності, якщо у будь кого з учасників онлайн-гри Project Avatar присутні проблеми зі здоров’ям, які можуть загостритися під час сеансу онлайн-гри Project Avatar.
Виконавець не несе відповідальність за раптові проблеми зі здоров’ям, що можуть виникнути у гравців.
9.5. Акцептом цієї Оферти Замовник свідчить про добровільність і розуміння своїх юридично значимих дій і згоду з усіма обов’язковими та істотними умовами цього Договору.
9.6. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на сайті Виконавця за адресою https://projectavatar.fun/terms-and-conditions-ua
Умови Договору залишаються незмінними для особи, яка акцептувала цю Оферту, до моменту закінчення надання Послуг Виконавцем за оплаченим Замовником тарифом.
9.7. У випадку якщо Замовником є юридична особа, Замовник гарантує, що укладення цього Договору не порушує норми, визначені ч.2 ст.44 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 р. №2275-VIII.

1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

Scroll to Top

ПРОКЛЯТТЯ ЗВІРА

Давним давно, молода відьма зупинилася в нашому готелі під час своєї подорожі. Вона безнадійно закохалася у власника готелю, але, не отримавши взаємності, вона наслала на нього прокляття. Кожної ночі він перетворювався на ведмедя, поки зник зовсім.Ходять чутки, що відьма сховалась в своїй хаті на околиці села. І саме там вона ув'язнила перетвореного власника готелю.Сьогодні ми звертаємося до вас, хоробрих та сміливих, з проханням рятувати нашого власника. Вашим надійним спільником стане Аватар - сміливець, який слухатиме ваші команди.Від ваших рішень залежить кожен його крок і дія. Саме з його допомогою ви розгадаєте таємницю хати відьми.

Чи готові ви до цього незабутнього випробування?

МІСТИЧНИЙ ГОТЕЛЬ

Приєднайтесь до загадкового світу Mystery Hotel! Наш готель, що завжди славився затишком та цікавими сувенірами, зазнав різких змін після появи магічного артефакту. Через нього готель став домом для привидів і таємниць. Лише ви може допомогти зрозуміти, що тут сталося.Не хвилюйтесь, ви не залишитесь самі у цьому місці. Ваш Аватар, керований вашими голосовими командами, завжди поруч, готовий пробиратися крізь кімнати, розгадувати складні загадки і досліджувати цю загадкову справу.Відкрийте для себе цей чарівний світ, розв'язуйте таємниці та допоможіть нам відновити порядок у Mystery Hotel.

Готові відчути магію пригоди?

АВАТАР – ФАЗА 2

Відкривайте нові горизонти та готуйтесь до великого захоплення! Якщо ви вже вивчили перший поверх ломбарду, ви точно зацікавлені у вивченні підвалу. А може, ви хочете розпочати свою подорож з самої цієї точки?На вас чекає пригода в ломбарді з найкращим другом Аватара - Утєю Даком, він напівкачка напівлюдина.Невезучий Утя застряг у паралельному світі через зламаний літак. Він хоче додому, але без літака ніяк.Ви маєте допомогти Аватару зібрати артефакти для ремонту літака в ломбарді Чікмена.Легко не буде - Чікмен не любить незапрошених гостей, а Утя Дак не може допомогти - у нього страх перед курчатами.Вам доведеться взяти себе в руки і піти туди самим, щоб зібрати всі необхідні артефакти та врятувати свого друга.

Готові до пригоди?

АВАТАР – ФАЗА 1

На вас чекає пригода на першому поверсі магічного ломбарду з найкращим другом Аватара - Утєю Даком, він напівкачка напівлюдина.Невезучий Утя застряг у паралельному світі через зламаний літак. Він хоче додому, але без літака ніяк.Ви маєте допомогти Аватару зібрати артефакти для ремонту літака в ломбарді Чікмена.Легко не буде - Чікмен не любить незапрошених гостей, а Утя Дак не може допомогти - у нього страх перед курчатами.Вам доведеться взяти себе в руки і піти туди самим, щоб зібрати всі необхідні артефакти та врятувати свого друга.

Готові до пригоди?

АВАТАР БАТЛ

Запрошуємо вас в магічний ломбард, де ви допоможете Аватару врятувати його найкращого друга - Утю Дака, напівлюдину-напівкачку.Він застряг у паралельному світі і терміново потребує допомоги. Його єдина надія - це ви, які зможете зібрати артефакти для ремонту літака в ломбарді Чікмена.Гра об’єднує Фазу 1 і Фазу 2, тому ваша група розділиться на дві команди. Одна команда розпочне пригоду з першого поверху, а інша - з підвалу ломбарду. Ви не лише маєте допомогти Уті, але й змагаєтесь між командами за кращий ігровий результат.В розпалі гри команди зустрінуться в спільній зоні, де вас очікує багато взаємодій між командами.

Готові до незабутніх пригод і жвавих змагань? Приєднуйтесь!

ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ І МИ ЗВ’ЯЖЕМОСЬ З ВАМИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

  ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ І МИ ЗВ'ЯЖЕМОСЬ З ВАМИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

   ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ І МИ ЗВ'ЯЖЕМОСЬ З ВАМИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

    Турнір

    50—200
    гравців
    до 90
    хвилин кожна гра
    price

    50 - 80 гравців - 25 $ за гравця

    80 - 120 гравців - 23 $ за гравця

    120 - 200 гравців - 20 $ за гравця

    більше 200 гравців - 19 $ за гравця

    В цьому форматі ми розділяємо учасників на дві команди по 15-25 людей, тому додається елемент суперництва, адже у когось буде кращий ігровий результат.

    У кожної команди своя команда супроводу: Хост, Аватар, Оператор прямого ефіру

    Команди розпочинають з різних локацій, у кожної свої завдання та загадки, а наприкінці гри вони зустрічаються у спільній зоні. Додатковою розвагою є те що учасники мають змогу заморозити Аватара супротивників на 1 хвилину, що дає можливість дослідити простір і зібрати кращі предмети.

    Аватар Батл

    1—30
    гравців
    до 90
    хвилин
    price

    500 $ за команду до 20 гравців

    +30€ — додатковий гравець

    Ця версія гри підходить для груп до 50 людей. 

    Чудово підійде для середнього розміру команд, які хочуть незвичайно провести час разом. 

    Відмінний спосіб подарувати колективу нові враження. Трохи суперництва, трохи стратегії і позитивні емоції забезпечено.

    Ідеально для icebreaking та будь яких інших командних активностей. 

    Ігрова локація 600 м2

    Аватар Стандарт

    1—20
    гравців
    до 90
    хвилин
    price

    270$ за команду з 10 гравців

    +30$ — додатковий гравець

    Команда стає одним цілим розгадуючи загадки та виконуючи завдання. Їх буде чекати неймовірна пригода та багато спільних позитивних емоцій які залишаться з ними надовго. 

    Задача гравців назбирати якомога більше ігрових балів і врятувати друга нашого Аватара. 

    Гладкий процес гри гарантує наша професійна команда:

    Хост, Аватар та Оператор прямого ефіру.

    ДЯКУЄМО!

    Ми надіслали вам оффер на наданий вами електронний адрес.
    Гарного дня!